Duminica 1 decembrie orele 13.00, Sala Mare - Gala de premiere Marele Premiu 2013

Regulament

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE

PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

B-dul Tineretului nr. 8-10, sect. 4; Bucuresti

Tel. 330.08.38; fax.330.73.82.

MARELE PREMIU

CONCURSUL NATIONAL

de

INTERPRETARE INSTRUMENTALA

- editia a XVIII-a , 2013

REGULAMENT

            In perioada 29 nov.-1 dec. 2013 va avea loc la Palatul National al Copiilor, secţiunea instrumentala a Concursului ''Marele Premiu'' la urmatoarele instrumente: vioara, pian, corzi grave (viola, violoncel, chitara, harpa, etc.), instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompeta, etc.), percutie, clape electronice si formatii camerale (de la duet, trio, până la orchestră de cameră).

            CONDITII DE INSCRIERE :

-          sunt admisi elevi ai scolilor si liceelor de muzica, clasele I – VIII (pe grupe de clase) ;

-          sunt admisi elevi care studiaza in particular (vor fi jurizati la nivelul scolilor de muzica);

-          sunt admisi elevi ai cluburilor si palatelor (pe grupe de ani de studiu)

Nu se admit în concurs preşcolari inclusiv clasa 0;

Concursul National Marele Premiu se va desfasura in doua etape :

 1. Faza zonala – intre 1 octombrie – 25 nov 2013 se vor desfasura la nivel local preselectiile pe categorii de instrumente si varste, iar rezultatele finale vor fi comunicate organizatorilor (prin fax sau posta) pana la data de 10 dec 2013 impreuna cu fisele de inscriere la etapa finala.
 2. Etapa finala - se va desfasurain perioada 29 nov.-1 dec. 2013 la sediul Palatului National al Copiilor –Bucuresti.

Deplasarea, cazarea si masa concurentilor participanti la etapa finala nu intră în atribuţiile organizatorilor.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul pentru elevii şcolilor de muzică (licee de muzică) va cuprinde categoriile de clase I – VIII pentru vioară şi pian.

Concursul pentru violoncel, violă şi chitară va avea categorii în funcţie de anii de studiu: cl. III-IV, cl.V-VI, cl. VII-VIII.

Concursul pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompeta)/percuţie va avea doua categorii - cl. V -VI ; VII – VIII.

Concurenţii, elevi ai cluburilor şi palatelor copiilor vor participa pe două categorii de pregătire, vârsta maximă fiind 19 ani (cl.XII):

 • I. 1-2 ani de studiu
 • II. peste 3 ani de studiu

La această secţiune va fi şi o secţiune de concurs pentru clape electronice .

La secţiunea muzică de cameră se pot prezenta formaţii camerale (duet, trio, cvartet, etc şi pian la 4 mâini) la care pot participa elevi între 8 şi 19 ani.

 • solişti muzică instrumentală :

Pentru elevii şcolilor de muzică programul va cuprinde 2 lucrări diferite ca stil, gen şi mişcare din programa şcolară obligatorie  atât la instrument individual cât şi la secţiunea muzică de cameră.

NU SE ADMIT STUDIILE 

Durata va fi de până la: 6 minute (cl.I-II), 10 min.(cl.III-VI), 15 min. (cl.VII-VIII).

Pentru elevii cluburilor si palatelor programul va cuprinde 2 lucrări din repertoriul universal şi/sau românesc (max. 10 min.).

Repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie (cu excepţia muzicii camerale alcarei program de maxim 15 minute va cuprinde o piesă sau două din repertoriul clasic şi modern, românesc sau universal).

Pentru toate categoriile se vor acorda DIPLOME si premii I,II,III şi dacă este cazul menţiuni.

Se acordă Marele Premiu şi deasemenea câte un trofeu la fiecare secţiune de instrumente (muzică de cameră, vioară, pian – cluburi şi palate, pian – şcoli de muzică şi particulari, corzi grave, suflători şi percuţie, clape electronice).

Toti concurentii prezenti vor primi diplôme de participare.

Şcolile de muzică din Bucureşti pot înscrie copii la toate categoriile de clase şi instrumente. Fişele de înscriere vor fi centralizate pe şcoală, iar lista cu copiii înscrişi - semnată şi ştampilată de directorul unităţii, va fi trimisă la Palatul Naţional al Copiilor până cel tarziu 25 nov.2013 în vederea întocmirii planificării de concurs.

Copiii din cluburi şi Palate, precum şi cei particulari se vor înscrie la Palatul Naţional al Copiilor, la secretariat, prin depunerea fişei de înscriere (care se poate procura de la secretariat sau de pe site).De asemenea fisa de inscriere se poate completa si online.

           

TAXA DE INSCRIERE

 • 20 lei, pentru concurenţii individuali;
 • 10 lei pentru concurenţii din formaţiile camerale (duet, pian la 4 mâini, trio, cvartet, etc.);
 • 5 lei pentru concurenţii la categoria orchestră (peste 10 membri);

Banii se vor încasa prin caseria P.N.C. Din parte şcolilor de muzică banii pot fi achitaţi pe baza de listă, în sumă globală. Persoanele care se înscriu individual sau concurenţii particulari vor plăti direct la casierie. Pentru concurenţii din ţară, banii pot fi depuşi în contul : COD IBAN – RO20TREZ7045005XXX000138 trezorerie sect. 4 sau prin poştă la CP 040353, pe adrea Palatului. Banii vor fi folosiţi pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ale concursului, conform cu bugetul aprobat iniţial.

NOTĂ : La intrarea în sala de concurs concurenţii vor prezenta chitanta de plata a taxei de participare.

Fişele de înscriere, îndosariate pe şcoli, vor cuprinde următoarele date:

 • Numele şi prenumele
 • Data naşterii
 • Instrumentul
 • Categoria – clasa.
 • Repertoriul (piesele din concurs)
 • Durata        
 • Taxa de înscriere
 • Nu se admit contestatii (probele de concurs nu sunt imprimate).

Copiii vor avea asupra lor carnetul de elev.

Corepetitorul (dacă este cazul) va fi asigurat de participanţi.

 

JURIUL

            Va fi format din 3 membri, profesori de specialitate, propuşi de şcolile de muzică şi acceptaţi de organizatori pentru fiecare secţiune instrumentală;

Decizia juriului este definitivă. Evaluarea candidaţilor va viza fidelitatea faţă de textul muzical, realizarea tehnică, artistică şi interpretarea personală.

Juriul poate înterupe un concurent dacă prestaţia lui este sub nivel sau depăşeşte timpul regulamentar.

Daca un membru al juriului va avea un elev în concurs NU va nota elevul respectiv.

Preşedintele concursului va fi directorul Palatului Naţional al Copiilor.

Preşedinte onorific al concursului va fi directorul Centrului de Proiecte Educative pentru Copii şi Tineret al PMB.

Coordonator de concurs pentru şcoli de muzică va fi domnul prof. Antonescu Nicolae (şcoala de muzică nr. 5)

Organizatorii concursului sunt numiţi prin decizie de către directorul Palatului Naţional al Copiilor.

            Pentru relaţii:

Telefon: 021. 330.08.38

Fax: 021. 330.73.82.

Persoane de contact: Coman Stelian: 0729 343 121          - pentru palate și cluburi

                                   Antonescu Nicolae: 0723 444 373     - școli de muzică

 

      Director,                                                                                                      

prof. Radu Anghel Vasilescu                                                            

 

 

Muzica de camera

 Sectiunea muzica de camera se va desfasura in data de Joi 28 nov. incepand cu orele 14.00 in Sala Adagio etajul 1 camera 241.Concurentii sunt rugati sa se prezinte cu minim  30 minute inaintea programarii.

Programari Muzica de camera click aici.