Palatul National al Copiilor

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

B-dul Tineretului nr. 8-10, sect. 4; Bucuresti

Tel. 021 330.08.38; fax 021 330.73.82.

 

MARELE PREMIU

CONCURSUL NATIONAL

de

INTERPRETARE VOCALA - CLASICĂ

- editia a- I -a,  2019

REGULAMENT

            In perioada iunie 2019 va avea loc la Palatul National al Copiilor, secţiunea vocală – muzică clasică a Concursului ''Marele Premiu'' pe urmatoarele secţiuni: solişti, grupuri mici (duete, triouri, cvartete), musicall şi coruri.

 

            CONDITII DE INSCRIERE :

-          sunt admiși elevi ai școlilor și liceelor de muzica, clasele I – XII (grupaţi pe cicluri şcolare) ;

-          sunt admiși elevi care studiază in particular (scoli populare de arta sau asociatii / cluburi private de muzica);

-          sunt admiși elevi ai cluburilor si palatelor

Concursul National Marele Premiu se va desfășura în doua etape :

 1. Faza zonală – între 11 feb. – 20 mai. 2019 se vor desfașura la nivel local preselecțiile pe categorii și vârste, iar rezultatele finale vor fi comunicate organizatorilor electronic, până la data de 31 mai 2019 împreună cu fișele de înscriere la etapa finală, având semnătura profesorului. Dacă există mai mulţi copii din aceiaşi şcoală, pe lângă fişa de înscriere trebuie  trimis şi un tabel nominal, cu toti elevii selectaţi ai scolilor de muzică sau asociaţilor private, purtând ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ.
 2. 2.      Etapa finală națională - se va desfășuraîn perioada 6 - 8 iunie 2019 la sediul Palatului Național al Copiilor – București.
 3. 3.      Gala Concursului va avea loc la Sala Mare a PNC în data de 8 iunie 2019;

Deplasarea, cazarea și masa concurenților participanți la etapă finală nu intră în atribuţiile organizatorilor.

 

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE

Concursul  este destinat elevilor din clasele I – XII; grupaţi pe cicluri şcolare.

În cadrul muzicii vocale vor fi patru sectiuni :

 1. muzica vocală clasică – solişti
 2. muzica vocală clasică - grupuri mici (duete, triouri si cvartete)
 3. musicall – solisti sau grupuri mici
 4. muzică corala (grupuri mari)

Categoriile de vârsta la care se inscriu corurile pot cuprinde şi copii cu vârste diferite de secţiunea la care se inscrie corul, însă nu mai mult de 20% din numarul total de coristi !!!

Concurentii trebuie sa prezinte carnetul de note sau copie dupa certificatul de nastere.

Pentru toţi participanţii de la secţiunile I, II si IV programul va cuprinde 2 piese diferite ca stil, gen şi mişcare, dar şi ca perioada istorică (preclasic, clasic, romantic si contemporan), din care obligatoriu una, trebuie sa fie românească; cea de-a doua poate fi tot românească sau din repertoriu universal.

Pentru sectiunea de musicall programul trebuie sa cuprinda 2 piese din repertoriul internaţional.

Durata maximă va fi de: 4 minute / piesă.

Repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie.

Pentru toate categoriile se vor acorda PREMII si menţiuni.

Se acordă Marele Premiu şi de asemenea câte un trofeu la fiecare secţiune : muzică vocală, grupuri mici, musicall sau muzică corală.

Se acceptă si acompaniamentul orchestral (negativul) pe suport de CD, stick, etc…doar la secţiunea musicall si la sectiunea de muzică corală. Solistii sau grupurile mici pot canta fie a capella, fie acompaniati de pian. (pentru lucrările de muzică contemporană se accepta şi acompaniamentul de chitara).

Profesorul acompaniator (dacă este cazul) va fi asigurat de participanţi.

Fişele de înscriere, vor cuprinde următoarele date:

 • Numele şi prenumele
 • Data naşterii
 • Clasa
 • Secţiunea
 • Profesorul coordonator
 • Repertoriul (piesele din concurs)
 • Durata 

OBLIGATORIU fişele de concurs vor trebui să fie semnate şi ştampilate de către profesorul de specialitate !      

Nu se admit contestatii.

Corepetitorul (dacă este cazul) va fi asigurat de participanţi.

JURIUL

            Va fi format din 5 profesori de specialitate/categorie, propuşi de şcolile de muzică şi acceptaţi de organizatori pentru fiecare secţiune vocală;

Decizia juriului este definitivă. Evaluarea candidaţilor va viza fidelitatea faţă de textul muzical,  tehnica vocală şi interpretarea artistică personală.

Juriul poate înterupe un concurent dacă prestaţia lui este sub nivel, dacă depăşeşte timpul regulamentar, sau dacă timpul alocat programării concurenţilor este depăşit.

CONCURENTII CARE NU SE VOR REGĂSI ÎN TABELELE TRANSMISE DE DIRECTORII ŞCOLILOR DE MUZICĂ (ASOCIAŢIILOR / ŞCOLILOR PRIVATE) NU VOR FI ADMIŞI IN CONCURS !

Preşedintele concursului va fi directorul artistic al Palatului Naţional al Copiilor.

Preşedinte onorific al concursului va fi directorul Centrului de Proiecte Educative pentru Copii şi Tineret al PMB.

Organizatorii concursului sunt numiţi prin decizie de către directorul Palatului Naţional al Copiilor.

             Pentru relaţii:

Telefon: 021. 330.08.38

Fax: 021. 330.73.82.

 

Coordonatori de proiect prof. Elena Nicolai, prof. Claudia Stoicescu şi prof. Stelian Coman de la P.N.C:

 

Director concurs,

prof. Elena Nicolai