Palatul National al Copiilor

Obiectivele cursurilor de limbi străine

În predarea cursurilor de limbi străine se urmărește însușirea de deprinderi și cunoștințe care să permită elevilor să comunice eficient în aceste limbi, atât oral cât și în scris, atât ca receptor cât și ca emițător de mesaje. Astfel, programele de învățămînt cuprind în general următoarele obiective:

Audiere – elevul trebuie să înțeleagă mesajul comunicat oral și să distingă caracteristicile stilistice și emotive ale acestuia.

Vorbire – elevul trebuie să-și poată exprima oral mesajul clar și corect din punct de vedere fonetic, gramatical și stilistic.

Citire – elevul trebuie să fie capabil să extragă informația utilă dintr-un text scris, într-o multitudine de stiluri (literar, tehnic, etc.).

Scriere – elevul trebuie să poată redacta corect un text prin care să comunice un mesaj, respectând regulile ortografice ale limbii respective.

La această secțiune avem următoarele cercuri:

 

Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză

Profesor Theban Laurenţiu-Ioan

 

Predau la cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză din anul şcolar 2017-2018. Scopul este acela de a preda lecţii de cultură a Angliei şi SUA, literatură, elemente care definesc spaţiul anglofon dar şi de a arăta valorile comune ale societăţii. În predare se are în vedere formarea grupelor ţinând cont de vârstă, nivelul de studiu şi orarul elevilor de la şcoală. Pentru înţelegerea culturii şi tradiţiilor engleze se pune accent şi pe învăţarea şi utilizarea corectă a limbii engleze. Tematica acestui curs este variată, cuprinzând lecţii despre: spaţiul anglofon, descrierea Marii Britanii, SUA, opere literare relevante, rolul major al Marii Britanii în ştiinţă şi tehnică, sărbători şi hobbyuri. Pentru clasele mai mici se prezintă aspecte specifice interesului şi vârstei lor: familia, prietenii, şcoala, cea mai recentă vacanţă. Materialul didactic este mai complex şi diversificat la clasele mari. Pentru acei elevi se folosesc lecţii tematice scrise de mine şi manuale diferite de cele utilizate la şcoală. În schimb la clasele mici folosesc fişe de lucru, manuale şi, uneori, materiale video (casete cu emisiuni pentru învăţarea limbii engleze şi filme pentru nivelul lor de cunoştinţe). La sfârşitul orelor realizez o recapitulare pentru a mă asigura că acei elevi au înţeles. Utilizarea manualului pentru clasele din învăţământul primar aduce unele beneficii: predare la un nivel adecvat vârstei lor, lecţii şi exerciţii variate, prezentarea unui material atrăgător.

            Am grupe de elevi de la nivel preşcolar până la liceu. Ei au între 5 şi 18 ani. Împărţirea pe grupe s-a făcut în aşa fel încât elevii să vină la aceste cursuri atunci când nu sunt la şcoală. Astfel marea parte a grupelor mele sunt după amiaza. Orele sunt: luni 14-17, marţi 14-16, miercuri 8-12 şi 14-17, joi 14-16 şi vineri 14-20. Acestea se desfăşoară în sala 164.

            Pentru elevii din grupele mele am organizat la sfârşitul lunii mai 2018 Concursul de Civilizaţie, Limba Englezǎ şi Elemente de Arhitecturǎ. Acesta a verificat cunoştinţe şi competenţe de limba engleză, comunicare şi abilităţi din alte domenii. Au participat un număr de 12 elevi şi s-au acordat 1 premiu I la clasele IX-XII; 1 premiu I, 1 premiu II şi 2 premii III la clasele V-VIII; 2 premii I, 2 premii II şi 1 premiu III la clasele II-IV.

Am dorit să trimit elevii şi la competiţii organizate de alte şcoli pentru a observa gradul lor de pregătire. S-a obţinut 1 premiu II de către eleva Tudose Ana – Maria la Concursul judeţean „Lumea pe care ne-o dorim”, ediţia a a VI-a, cuprins în CAEJ Iaşi, domeniul: ecologie şi protecţia mediului, poziţia 103 desfăşurat la Şcoala Generală Prisăcani. Ea a prezentat situaţia actuală a capitalei, problemele majore şi a descris cum îşi imaginează oraşul în viitor.

20181019_200803.jpg20180530_091819.jpg20181207_165823.jpg20180525_161650.jpg20180525_154536.jpg20181207_173908.jpg20180531_143147.jpg

 

Despre noi

 

Cultură și civilizație spaniolă

Prof. coordonator:  Bouroșu Mihaela

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Cercul se adresează copiilor și tinerilor din clasele II – XII care doresc să asimileze sau să dezvolte cunoștințe de limba spaniolă cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice moderne și atractive. Programa variază în funcție de vârstă și nivel îmbinând atât elemente de limbă, cât și noțiuni de cultură și civilizație.

Activitatea didactică se desfășoară cu grupe de inițiere și avansate, obiectivul fiind dezvoltarea celor cinci competențe (înțelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii active a limbii spaniole în situații reale de comunicare.

În cadrul fiecărui cerc, elevii se vor bucura de un curriculum distractiv care le va crea o pasiune de durată pentru studiul limbii spaniole, pentru că:

-          Achiziționează și sistematizează cunoștințe într-un context nonformal, relaxat și actual;

-          Se pregătesc pentru obținerea certificatelor DELE – escolar recunoscute la nivel internațional;

-          Participă la diverse activități și concursuri;

-          Își îmbogățesc cultura generală dar și cercul de prieteni.

Cursurile se desfășoară săptămânal, atât dimineața, cât și după – amiaza, în funcție de orarul de școală al copiilor, în sala 68.

Pentru înscrieri în noul an școlar puteți accesa și completa următorul formular: 

Vă așteptăm cu drag!

 

 

Galerie foto

 

POZA 3.jpgPOZA 1.jpgPOZA 2.jpgPOZA 4.jpgDiplome participare concurs.jpg

Contact

Coordonator cerc: Prof. Mihaela Bourosu 
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 

Cultură și civilizație italiană

Prof. coordonator: Bouroșu Mihaela 

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Cercul se adresează copiilor și tinerilor din clasele II – XII care doresc să asimileze sau să dezvolte cunoștințe de limba italiană cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice moderne și atractive. Programa variază în funcție de vârstă și nivel îmbinând atât elemente de limbă, cât și noțiuni de cultură și civilizație.

Se lucrează cu grupe de inițiere și avansate obiectivul fiind dezvoltarea celor cinci competențe (înțelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii active a limbii italiene în situații reale de comunicare.

Cei interesați au posibilitatea de a se pregăti pentru examenele de certificare a cunoașterii limbii italiene ca limbă străină CELI / CILS.

Cursurile se desfășoară săptămânal, atât dimineața, cât și după – amiaza, în funcție de orarul de școală al copiilor, în sala 68.

Pentru înscrieri în noul an școlar puteți accesa și completa următorul formular: 

Vă așteptăm cu drag!

 

 

 

 Completeaza aici formularul de inscriere online!