Despre Noi

Bun venit!

Considerat un centru de excelenţă datorită  organizării unor manifestări de înaltă ţinută, atât pe plan intern cât şi internaţional, Palatul Naţional al Copiilor este deschis tuturor copiilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar, cu vârste cuprinse între 3- 19 ani. Este, în acelaşi timp, centru naţional de perfecţionare pentru cluburile şi palatele copiilor din Bucureşti şi din ţară.  Caracterul activităţilor spre care se îndreaptă copiii este opţional, vocaţional/aptitudinal, complementar, conferind acestei instituţii statut unic în sistemele de educaţie europene. Aceștia urmează cursurile organizate aici din plăcere, din pasiune, rezultatele fiind adesea extraordinare, în domeniile artistic, cultural, tehnic, ştiinţific, sportiv.

Conform Legii Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, palatele și cluburile copiilor au statut de unități de învățământ preuniversitar de stat. Astfel, în cadrul palatelor și cluburilor copiilor programa școlară cuprinde conținuturi din trunchiul comun, dar este structurată pentru a fi parcursă pe niveluri de competență: începător, avansat și performanță, fără a ține cont de vârsta copiilor, identificându-se de timpuriu aptitudini, talente, înclinații ale copiilor, care, ulterior, se pot exersa și dezvolta. Numeroasele premii obținute la competițiile naționale și internaționale atestă faptul că Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este un centru de excelență al educației nonformale.

 

În prezent, în cadrul instituției funcționează peste 50 cercuri cultural artistice și tehnico-știintifice și sportive, la care sunt înscriși aproximativ 6000 de copii, repartizaţi în grupe de diferite niveluri: începători, avansaţi, performanţă. Conţinutul învăţării se centrează pe nevoile şi interesele de cunoaştere ale copiilor şi tinerilor, remarcându-se prin atractivitate, creativitate, dar şi prin caracterul interdisciplinar.

 

Palatul Naţional al Copiilor, ca instituţie de învăţământ reprezentativă pentru sistemul educaţional non-formal (pe care multe ţări europene abia acum încep să-l construiască, datorită valenţelor benefice asupra dezvoltării personalităţii copiilor, integrării lor sociale – prin oferirea de alternative capabile să determine decizii la nivelul devenirii ulterioare), face dovada utilităţii, eficienţei şi a efortului depus pentru susţinerea şi dezvoltarea educaţională a preşcolarilor şi elevilor din România.