Misiune, Viziune si Obiective Strategice

MISIUNE

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este un Centru de excelență al educației non-formale unde se organizează manifestări culturale, tehnic- științificeși sportive de înaltă ținută la care participă gratuit copiii și elevii din învățământul preuniversitar.

 

VIZIUNE

            Palatul Național al Copiilor din București își propune să aducă plus, valoare sistemului educațional românesc printr-o ofertă de cursuri diversificată în permanență, adaptată competențelor mileniului III, în context european,  precum și intereselor, dorințelor, nevoilor și potențialului copiilor.

            Prin cercurile cultural – artistice, tehnico-științifice și sportive care funcționează în Palatul Național al Copiilor din București,  elevii vor putea să-și dezvolte competențele și pasiunile într-o manieră integrată. Astfel,  Palatul Național al Copiilor din București nu va fi doar un spațiu aplicativ pentru educația formală ci și un loc al bucuriei.

 

OBIECTIVE/ ŢINTE STRATEGICE

  1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și bazei materiale;
  2. Creșterea prestigiului instituțional prin reconstruirea imaginii instituționale;
  3. Eficientizarea comunicării intra și interinstituțională;
  4. Organizarea centrului național de formare și dezvoltare profesională pentru Palatele și cluburile copiilor din țară;
  5. Creșterea calității activităților educative prin dezvoltarea de proiecte naționale, internaționale și accesarea finanțărilor externe.